Registrering till matchen

Ni registrerar Er till själva matchen och gör beställning av t.ex mat i matchshopen vid samma tillfälle. Vilken squad som Ni skall gå i styr Ni delvis själva över. Ni kan ändra Er registrering hur många gånger som helst fram till deadline.

Betalning

All betalning skall ske via alternativ på SSI under details & map. VIKTIGT! Betala inte om Ni står på väntelista dvs. har status ”Waiting” utan vänta tills Ni har fått en preliminär slot i matchen och statusen är ändrad till ”Pending”.

Återbetalning

Ni kan avboka Er registrering och begära full återbetalning fram till den 5/4 2019.

Följande deadlines för återbetalning gäller:
5/4 – Återbetalning med max 50% av summan efter detta datum.
26/4 – Ingen återbetalning efter detta datum.

Önskas avbokning och återbetalning så MÅSTE Ni skicka ett mail till registreringsansvarig så att vi kan genomföra återbetalningen så snart som möjligt. Ovanstående datum och policy kommer att tillämpas utan undantag.

Det är ej tillåtet att sälja eller överlåta plats i tävlingen utan godkännande från registreringsansvarig. Försäljning eller överlåtelse får ske endast till första deltagare med status waiting.

Information från arrangör och sponsorer

Genom att Ni registrerar Er till matchen genom SSI så ger Ni Er tillåtelse till att vi använder Er angivna e-mail adress i SSI för informationsutskick gällande matchen. Våra sponsorer har också möjlighet att göra ett begränsat antal utskick med riktad reklam inför matchen. Inga namn, adress eller e-post uppgifter säljs vidare eller sprids utanför matchorganisationen, dvs inga sponsorer får listor etc för egna utskick utan alla utskick kontrolleras och skickas av matcharrangören.

2019-01-12 kl 20:00 - REGISTRERING ÖPPNAR

Alla skyttar kan registrera sig och samtliga får status ”Waiting”.

2019-02-24 – 2019-03-03 – Första urvalet

Här sker första tilldelningen av slots i matchen enligt nedanstående.

 1. Svenska förbundet tilldelar de 50st platser de förfogar över:
  A) 8st skyttar från vardera Danmark, Norge och Finland.
  B) 26st Svenska skyttar baserat på tidigare prestationer.
 2. Arrangören tilldelar ett begränsat antal platser till sponsorer och andra ”Distinguished guests”.
 3. Skyttar i Svenska föreningslag (max 1 lag per förening i SAO och SAS räknas).
 4. Om det finns lediga platser kvar efter ovanstående så tilldelas de enligt principen ”lägst startnummer först”.
 5. Skyttar som ej får plats i första urvalet står kvar i kö med status ”waiting”.
 6. Samtliga skyttar som har fått plats i första urvalet får status ”Pending” och uppmanas att betala innan ”Deadline betalning”.

2019-03-11 – Deadline betalning i första urvalet

En andra tilldelningen av slots till matchen görs i de fall då tidigare anmälda ej har betalat INNAN detta datum.

 1. Samtliga skyttar som tidigare har fått status ”Pending” uppmanas att betala FÖRE detta datum och tilldelas status ”Approved” efter mottagen betalning.
 2. De som INTE har betalat tappar sin plats och sätts i status ”Declined”. Frigjorda platser tilldelas nya skyttar enligt turordningen ”lägst startnummer först”.
 3. Skyttar med status ”waiting” tilldelas löpande lediga platser och uppmanas att betala inom 7 dagar för att få platsen. Vid utebliven betalning går platsen vidare till nästa skytt på väntelistan.

2019-04-05 – 50% återbetalning

Vid avbokning efter detta datum så återbetalas endast 50% av startavgiften och övriga beställningar. Ingen andrahandsförsäljning av platser tillåts utan godkännande av matcharrangören.

2019-04-26 – Självbetjäning squadning

Alla skyttar som har betalt och blivit registrerade i ett föreningslag placeras i samma squad så långt det är möjligt. Därefter så öppnas självbetjäningen upp och skyttarna kan nu själva välja squad i mån av plats.

2019-04-26 – Ingen återbetalning

Inbetalda startavgifter (eller andra beställningar) återbetalas EJ efter detta datum. Ingen andrahandsförsäljning av platser tillåts utan godkännande av matcharrangören.

2019-06-02 – Registreringen stänger

Information från arrangör och sponsorer

Genom att Ni registrerar Er till matchen genom SSI så ger Ni Er tillåtelse till att vi använder Er angivna e-mail adress i SSI för informationsutskick gällande matchen. Våra sponsorer har också möjlighet att göra ett begränsat antal utskick med riktad reklam inför matchen. Inga namn, adress eller e-post uppgifter säljs vidare eller sprids utanför matchorganisationen, dvs inga sponsorer får listor etc för egna utskick utan alla utskick kontrolleras och skickas av matcharrangören.

Registrering

Registrering sker vi Shoot’n Scor It.
Länk: (Dackefejden) https://shootnscoreit.com/ipsc/match/7245/

Information från arrangör och sponsorer

Genom att Ni registrerar Er till matchen genom SSI så ger Ni Er tillåtelse till att vi använder Er angivna e-mail adress i SSI för informationsutskick gällande matchen. Våra sponsorer har också möjlighet att göra ett begränsat antal utskick med riktad reklam inför matchen. Inga namn, adress eller e-post uppgifter säljs vidare eller sprids utanför matchorganisationen, dvs inga sponsorer får listor etc för egna utskick utan alla utskick kontrolleras och skickas av matcharrangören.

Information från arrangör och sponsorer

Genom att Ni registrerar Er till matchen genom SSI så ger Ni Er tillåtelse till att vi använder Er angivna e-mail adress i SSI för informationsutskick gällande matchen. Våra sponsorer har också möjlighet att göra ett begränsat antal utskick med riktad reklam inför matchen. Inga namn, adress eller e-post uppgifter säljs vidare eller sprids utanför matchorganisationen, dvs inga sponsorer får listor etc för egna utskick utan alla utskick kontrolleras och skickas av matcharrangören.

Information från arrangör och sponsorer

Genom att Ni registrerar Er till matchen genom SSI så ger Ni Er tillåtelse till att vi använder Er angivna e-mail adress i SSI för informationsutskick gällande matchen. Våra sponsorer har också möjlighet att göra ett begränsat antal utskick med riktad reklam inför matchen. Inga namn, adress eller e-post uppgifter säljs vidare eller sprids utanför matchorganisationen, dvs inga sponsorer får listor etc för egna utskick utan alla utskick kontrolleras och skickas av matcharrangören.

TACK TILL VÅRA SPONSORER!